Indicis

Zastęp zastępowych naszej drużyny, zastępową jest „Fanta”, a podzastępową „Leja”.

W jego skład wchodzą:

  • Fanta
  • Malina
  • Puszek
  • Moris
  • Czekolada